Aparatura geofizyczna

- Seistronix RAS-24

24 kanałowy, cyfrowy sejsmograf przeznaczony do płytkich (do 100 m przy wzbudzaniu udarowym ręcznym), podpowierzchniowych, precyzyjnych badań sejsmicznych.


źródło: http://www.seistronix.com/ras_g.htm


- Magnetometr protonowy PMP-5a- Kappametr KT-5- Polowy kompensator elektronowy PKE-8- Miernik podatności magnetycznej microKAPPA

- Laboratoryjny miernik ultradźwiękowy

Wysokoczuły, precyzyjny, ultradźwiękowy miernik laboratoryjny służący do pomiarów własności sprężystych próbek skalnych.

Parametry miernika:

- głowica wraz z czujnikiem piezoelektrycznym (głowica odbiorcza 10-200kHz);
- głowica nadawczo - odbiorcza (wąskopasmowa około 40kHz);
- oscyloskop Tektronix TDS 1002;

- Miernik MOP-2

Przyrząd wykorzystywany do pomiaru oporności próbek glebowych, skalnych oraz cieczy w 4-ro elektrodowym układzie pomiarowym.

Parametry miernika:

- częstotliwość pracy generatora 12,5 Hz;
- prąd wyjściowy stabilizowany o zerowej składowej stałej;
- zakres mierzonych oporności 0-20000 Ohm;
- podzakresy pomiarowe: 200, 2000, 20000 Ohm.- Wodoszczelny konduktometr Elmetron CC-401- Licznik Geigera Gamma-Scout Extended (Alert)

Przyrząd służy do detekcji i pomiaru promieniowania radioaktywnego.Wyposażenie dodatkowe


- GPS Garmin

© 2013 SPG