Aktualności


29.04.2013

W ramach zajęć w ćwiczeniowych z geofizyki, geofizyki poszukiwawczej oraz specjalnych metod geofizycznych planowane są wyjazdy terenowe z praktycznego zastosowania geofizycznych metod pomiarowych.

© 2013 SPG